2008 Yılı Kongrelerimiz1. Temel İntramedüller Çivileme Kursu
(18-20 Ocak 2008 Sheraton Hotel - İzmir)

9. Pediatri Günleri
(6-7 Mart 2008 Sabancı Kültür Merkezi - İzmir)

Akciğer ve Plevra Kanserlerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
(22-24 Mayıs 2008 Pine Bay - Kuşadası)

Onkolojide Arayışlar Sempozyumu
(19-22 Haziran 2008 Crowne Hotel - İzmir)

1. Uluslararası Kanser Prevansiyon Sempozyumu
(18-21 Eylül 2008 Altınyunus Otel - Çeşme)

1. Çocuk Acil Tıp Sonbahar Sempozyumu
(9-11 Ekim 2008 Pine Bay Holiday Resort Otel - Kuşadası)

Prostat Kanseri: Multidisipliner Tedavi Yaklaşımlar ve Radyoterapide Yenilikler Kursu
(10-11 Ekim 2008 Ege Üniversitesi Muhittin Erel Anfisi)

II. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu
(23-25 Ekim 2008 Altınyunus Otel - Çeşme)

6.İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sem.
(29-31 Ekim 2008 Pine Bay Otel - Kuşadası)

4th Update in Non-Hodgkin's Lymphomas
(30 October - 1 November 2008 Ilıca Hotel Çeşme)

13. Ergen Günleri
(13-15 Kasım 2008 Pine Bay Otel - Kuşadası)

9.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kong.
(20-22 Kasım 2008 Pine Bay Otel - Kuşadası)

2nd ASCO - SEMCO Multidisciplinary Cancer Management Course
(MCMC) (20-22 November 2008 Atınyunus Hotel, Çeşme İzmir)