2004 Yılı Kongrelerimiz1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu
(8 - 10 Nisan 2004)

5. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
(27– 29 Nisan 2004)

2. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu
(23 - 26 Haziran 2004)

6. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri
(17 - 19 Eylül 2004)

XIII. Botrytis Sempozyumu
(25 - 31 Ekim 2004)

2. Ulusal AIDS Sempozyumu
(2 - 4 Aralık 2004)